Verksamhetsberättelse för Datorföreningen Update år 1998

Föreningens styrelse har under 1998 bestått av Jerker Nyberg (ordförande), Johan Bengtsson (kassör), Anders Andersson (sekreterare), Andreas Gustafsson och Per Kangru.

Updatering

Undar året har ett föredrag om BeOS hållits av Johan Sundström. Ett föredrag om Brandväggar har hållits av Jonas Flygare. Ett föredrag om Linux har hållits av Sverker Wiberg.

Drift av datorer

Medlemmar i föreningen har med hjälp av viss kannibalism drivit huvudserver Zeke, en fysiskt mycket stor VAX i 6400-serien som kör Ultrix. I terminalsalen drivs ett antal Sun arbetsstationer som X-terminaler körandes Linux. I terminalsalen finns en Amiga 2000, en Apollo 5500, en PC som CD-brännare, en PC som musikspelare, en PC med DOS och en Apple II. I slutet av året pågick arbete med att ta i drift en del Sun-maskiner som fristående servrar och arbetstationer.

Terminalsalen

Terminalsalen har blivit trevligare under året med hjälp av bland annat anslagstavla, trevligare terminaler, kaffebryggare, tekokare och stereo.

China River

Under hela året har ett antal medlemmar traditionsenligt träffats en gång i månaden på Restaurang China River för samvaro och mer eller mindre samfälligt intagande av 03 med flera anrättningar.

Sponsorer

Föreningen har av DoCS fått nyttja förråd, terminalsal och datorhall. De förser oss också med ström, kyl och nät. Stort tack!

Föreningen har från Johan Sundström fått en Amiga 2000.

Föreningen har från Systemteknik fått låna en Sun Sparcstation 2 och en Sun Sparcstation 5 med skärmar.

Föreningen har från Matematiska institutionen fått en AST Bravo 4/33, ett 3c509 ethernetkort, en 10 Mbit/s ethernethub, några simmar och en Xerox 4045 laserskrivare.

Föreningen har från TDB fått tre Decserver 100, en fiber-ethernet repeater, en QMS colorprinter, tre laserprintrar, sex Sun tangentbord en Sparcstation 2, fem AST färgskärmar, fyra AST Bravo 4/33 och en Macintosh SE.

Föreningen har från Ludd Academic Computer Society i Luleå fått ett Apple SuperSerialCard II.

Föreningen har från Cons fått ett Elektrohelios kylskåp.

Föreningen har från Institutionen för lingvistik fått fyra DECstation 5000/125 med två stora skärmar och fem expansionskabinett.

Föreningen har från Lysator fått två svart/vita 19" skärmar, en Sun ELC och ett gäng 1MB minneskretsar.

Uppsala den 8 mars 1999

För styrelsen Datorföreningen Update


Jerker Nyberg, ordförande