.updaterc#2

Kallelse till vårmötet

Du kallas härmed till vårmöte för Datorföreningen Update måndagen den 8 mars 1999 klockan 18.15 i sal 1112, Polacksbacken, Uppsala.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av valberedning
 4. Val av två revisorer
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Tidpunkt för nästa möte
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Apple II

Den som har vistats i Updates terminalsal det senaste året har med stor sannolikhet träffat på en underlig figur framför en grön skärm, som skyfflar gamla floppy-disketter fram och tillbaka under konstiga förehavanden. Det är jag, Ronny Svedman, som jobbar med att föra över gammal AppleII programvara till pc:n som står i terminalsalen, för att i ett senare steg bränna en eller ett par cdskivor med så mycket som möjligt.

Dessutom gör jag samtidigt det omvända, d.v.s. jag laddar hem allt AppleII-jox jag kan hitta på nätet, och tillverkar äkta disketter för att köra dessa program på våra tre fysiska Apple II maskiner. Om du känner för att prata lite åttabitarsburk, eller spela nåt ur nostalgoteket (exempelvis Karateka, Elite, Space Invaders, Pong, Galaxian, Defender, Arkanoid, Zork, Adventure, The Hobbit, Star Trek (i en hop varianter), Asteroids you name it we've got it) så kom ner och snacka med mig; jag brukar vara lättdistraherad. Om du har ett bord, arbetskraft, entusiasm eller bara sällskap att skänka till mig och projektet, så tveka inte att dyka upp och säga hej.

Grön monitor är charmigt. Väl mött!

/Ronny

Sun @ Update

Som alla vet så har Update fått ett antal Sun-maskiner, som framförallt har använts som X-terminaler i terminalsalen. Runt nyår så satte dock Stefan Björnelund och Sverker Wiberg igång att försöka installera Debian GNU/Linux ordentligt på de två SUN-Servers som föreningen har.

Maskinerna är tyvärr inte uppsatta riktigt som de skall ännu, och hjälp behövs med att hitta och fixa de fel och brister som finns i programvaran och konfigurationen på maskinerna. Frivilliga som villiga vill försöka hjälpa till hitta all fel som finns och komma med förslag på lösningar kan höra av sig till >sun@update.uu.se>.

Se även: <http://www.update.uu.se/admin/sun/>

/Sun @ Update

Om grafikmonstren

n

Hej, eftersom det verkar vara jag som är admin på amigor och IRIS:en så kommer här en liten lägesrapport om dem:

Amiga 2000: Kör för tillfället bara AmigaOS 3.1 på 68030, används huvudsakligen för spel och liknande. Planer på att SLIP-koppla den till Lave finns, även att stoppa in ett UNIX OS (NetBSD eller Linux) 9 Mb minne (1M + 8M)

Amiga 500: Nere (tillfälligt, hoppas jag) p.g.a. att den inte har någon plats (mittenbordet är DÅLIGT eftersom folk lägger kläder på det och att den externa hårdvaran (Extraminne + disk) sitter så oskyddat) AmigaOS 1.3 på 68000, 5 Mb Minne (512k + 512k + 4M)

IRIS: Denna dator har ett antal problem, t.ex. är tangentbordet i behov av att fixas (många av tangenterna fungerar mycket dåligt), dessutom behöver X konfigureras om (det vet jag inte hur man gör). Nuvarande status är att den är bortkopplad från nätet och att om någon tror sig vara mer inspirerad än mig är det bara att ta över.

/Ingemar Åberg <ingo@update.uu.se>

Brinn

Under det gångna året så är det ett antal medlemmar som friskt har utnyttjat föreningens CD-brännare och betalat in avgifter till Brinns kassa för detta nöje. Så nu finns det lite pengar att sätta sprätt på för att göra maskinen lite roligare att använda. :)

Under året så har flera personer anmärkt på att Brinns disk ofta är full, att skärmen är för liten och att maskinen är långsam. För att åtgärda detta så har mera diskutrymme (2+ GB) har ordnats på maskinen, dessutom ska en adapter införskaffas så att någon av föreningens 19" SGI-skärmar kan anslutas till maskinen.

Sist men inte minst så har Per Eriksson donerat ett Pentium-moderkort (m. 16 MB RAM) för att användas i Brinn. Tyvärr så följde det inte med någon CPU, så nu behövs en sådan! Om det är någon som har någon gammal P100P200 liggande och är villig att donera alternativt sälja billigt, så hör av er till <cdwriter@update.uu.se>!

Se även: <http://www.update.uu.se/admin/cdwriter/>

/Cdwriter @ Update