Bli medlem

1. Maila styrelsen@dfupdate.se med ditt namn, postadress, nuvarande mailadress och ditt val av användarnamn. Du är också välkommen att besöka oss i vår föreningslokal.

2. Betala in medlemsavgiften till Bankgironummer 5676-6512 (eller via en annan betalningsmetod).

Medlemsavgiften är för närvarande (2024) bestämd till två nivåer:

Vi uppmanar alla medlemmar som har möjlighet att betala den fulla avgiften, men vill inte exkludera medlemmar med begränsade ekonomiska medel. Minimiavgiften innebär fullvärdigt medlemskap.

Medlemsskapet är per kalenderår, och du betalar alltså en gång per år.